Üyelik işlemleri ve sorularınız için 0312 230 57 57

Eğitim Yayıncıları Meslek Birliği

Hakkımızda

Eğitim Yayıncıları Meslek Birliği (Eğitim Yaybir) 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 5101 sayılı Kanunla değişik 42. maddesi ve “Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri ile Bağlantılı Hak Sahipleri Meslek Birlikleri ve Federasyonları Hakkında Tüzük” hükümlerine göre merkezi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:122/ 2 Maltepe / ANKARA olmak üzere aşağıda yer alan kurucu yönetim kurulu üyeleri tarafından 18 Haziran 2012 tarih ve 134800 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı onayı ile kurulmuş ve halen 129 üye ile çalışmalarına devam etmektedir.

Kurucu Yönetim Kurulu

  • Celal MUSAOĞLU (Başkan)
  • Özgür KARACA (Başkan Yardımcısı)
  • Durali KARAPINAR (Sayman)
  • Mustafa ÇAKIR (Yönetim Kurulu Üyesi)
  • Ali CAN (Yönetim Kurulu Üyesi)
  • Fırat GÜNDOĞAN (Yönetim Kurulu Üyesi)
  • Recep MÜFTÜOĞLU (Yönetim Kurulu Üyesi)

Faaliyet Alanları

Eğitim Yaybir korsanla mücadele ve telif hakları ile ilgili üye yayıncılarının hak takibine yönelik faaliyetlerde bulunmaktadır:

Korsanla mücadele konusunda Meslek Birliğimiz avukatı, ilgili kolluk ve yargı birimleri ile işbirliği içerisinde, söz konusu yayınlara yönelik hukuksal süreçleri yürütmekte, bu amaçla çeşitli zamanlarda baskınlar düzenlemekte, bu baskınlarda ulaşılan korsan yayınların hak sahiplerine ait davaları takip etmektedir.

Telif haklarının güçlendirilmesi konusunda ulusal ve uluslararası paydaşları ile işbirliği içerisinde üyelerinin haklarını koruyucu çalışmalar yürütmektedir. Bu çalışmalar kapsamında meslek birliğimiz ulusal düzeyde T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde yürütülen Fikir ve Sanat Eserleri Kanunun hazırlık çalışmalarında üyelerini temsil etmektedir. 13 Mayıs 2013 tarihinden itibaren üyesi olduğumuz Yayıncı Meslek Birlikleri Federasyonu (YAYFED) çatısı altında ise diğer üye meslek birlikleri ile birlikte çeşitli ortak projelerde yer almaktadır. Meslek Birliğimiz bu çalışmalarını daha etkin yürütebilmek ve uluslararası düzeye taşımak amacıyla 24 Temmuz 2017 tarihinden itibaren Uluslararası Çoğaltım Hakları Kuruluşları Federasyonu’na (IFRRO) üye olmuş ve bu tarihten itibaren federasyonun Türkiye’deki temsilcilerinden biri olarak ortak faaliyetlerine devam etmektedir.  

Bunların dışında meslek birliğimiz toplumda telif kültür ve bilincinin yaygınlaştırılması, yayıncılığın gelişmesi ve hak takibi gibi konularda çeşitli eğitim çalışmaları gerçekleştirmektedir.

Meslek Birliğimiz, 2019 yılından itibaren ilim-edebiyat alanında faaliyet gösteren meslek birliklerinin imzasıyla oluşturulan Ortak Lisanslama Platformu’nun (OLP) katılımcılarındandır. Eser sahibi ve yayıncı meslek birliklerini bünyesinde toplayan OLP üzerinden üniversite ve kopyalama merkezlerini lisanslama yönünden çalışmalar halen devam etmektedir.

Başkanın Mesajı

Başkanın mesajı

Başkan Hakkında