Üyelik işlemleri ve sorularınız için 0312 230 57 57

İŞLETMELER

  a. Başvuru Dosyası: (Her müracaatta teslim edilmesi gereken evrak dosyası)

    1. Banka Dekontu (2 Adet)

    2. Başvuru Dilekçesi - Ek-1: Form-1 (Bandrollerin kargo ile gönderilmesi için Ek-2: Form-2)

    3. Mali hakların devrine ya da  kullanma yetkilerine ilişkin sözleşme / izin belgeleri

    4. Matbaa veya dolum tesisi yazısı

    5. Çoğaltma hakkına sahip olup yurtdışında çoğaltılan nüshalar için "Gümrük Giriş Belgeleri"

 

  b. Arşiv Dosyası: (Her müracaatta gösterilmesi gereken evrak dosyası)

    1. Ticaret veya esnaf  odasından alınan faaliyet belgesi (Güncel)

    2. İmza sirküleri (Güncel)

    3. Bandrolü vekil alacak ise vekaletname (Güncel)

***Evrakların yukarıda belirtilen sırada plastik telli dosyaya takılarak getirilmesi gerekmektedir.

***Başvuru ve arşiv dosyası ile birlikte kaşenin getirilmesi gerekmektedir.

 

DERNEK VE VAKIFLAR

  a. Başvuru Dosyası: (Her müracaatta teslim edilmesi gereken evrak dosyası)

    1. Banka dekontu (2 Adet)

    2. Başvuru Dilekçesi - Ek-1: Form-1 (Bandrollerin kargo ile gönderilmesi için Ek-2: Form-2)

    3. Mali hakların devrine ya da kullanma yetkilerine ilişkin sözleşme / izin belgeleri

    4. Matbaa veya dolum tesisi yazısı

    5. Çoğaltma hakkına sahip olup yurtdışında çoğaltılan nüshalar için "Gümrük Giriş Belgeleri"

 

  b. Arşiv Dosyası: (Her müracaatta gösterilmesi gereken evrak dosyası)

    1. Dernek tüzüğü / Vakıf senedi (Güncel)

    2. Bandrolü vekil alacak ise vekaletname (Güncel)

***Evrakların yukarıda belirtilen sırada plastik telli dosyaya takılarak getirilmesi gerekmektedir.

***Başvuru ve arşiv dosyası ile birlikte kaşenin getirilmesi gerekmektedir.

 

KAMU KURUMLARI

  a. Başvuru Dosyası: (Her müracaatta teslim edilmesi gereken evrak dosyası)

    1. Banka dekontu (2 Adet)

    2. Başvuru Dilekçesi - Ek-1: Form-1 (Bandrollerin kargo ile gönderilmesi için Ek-2: Form-2)

    3. Mali hakların devrine ya da kullanma yetkilerine ilişkin sözleşme / izin belgeleri

    4. Çoğaltma hakkına sahip olup yurtdışında çoğaltılan nüshalar için "Gümrük Giriş Belgeleri"

 

  b. Arşiv Dosyası: (Her müracaatta gösterilmesi gereken evrak dosyası)

    1. Yetki Belgesi (Güncel)

***Evrakların yukarıda belirtilen sırada plastik telli dosyaya takılarak getirilmesi gerekmektedir.

***Başvuru ve arşiv dosyası ile birlikte kaşenin getirilmesi gerekmektedir.

 

GERÇEK KİŞİLER

    1. Banka dekontu (2 Adet)

    2. Başvuru Dilekçesi - Ek-1: Form-1 (Bandrollerin kargo ile gönderilmesi için Ek-2: Form-2)

    3. Eser Sahipliği Bildirimi (Ek-7: Form-7)

    4. Matbaa veya dolum tesisi yazısı

    5. Bandrolü vekil alacak ise vekaletname

    6. Çoğaltma hakkına sahip olup yurtdışında çoğaltılan nüshalar için "Gümrük Giriş Belgeleri"

 

***Evrakların yukarıda belirtilen sırada plastik telli dosyaya takılarak getirilmesi gerekmektedir.