Yönetim Organları

YÖNETİM KURULU

Celal MUSAOĞLU (Başkan )

Ali CAN (Başkan Yardımcısı)

Durali KARAPINAR (Sayman)

Atilla YÜCE (Yön. Kur. Üyesi)

Mirkan AYDIN (Yön. Kur. Üyesi)

Gönül BAYRAM (Yön. Kur. Üyesi)

Meriç OKUR (Yön. Kur. Üyesi)

DENETLEME KURULU

 Tayfun YILDIRIM

Yaşar ÖZTAŞ

Reşat GEMALMAZ

 

TEKNİK- BİLİM KURULU

Cengizhan ÖZMEN

Hasan ÖZER

Cenk ÖĞÜN

 

HAYSİYET KURULU

Ünsal GÜNDOĞAN

Faruk KARACA

Şener KAYA

YAY-FED DELEGASYONU

Celal MUSAOĞLU

Durali KARAPINAR

Mirkan AYDIN

Ali CAN

Gönül BAYRAM

Atilla YÜCE

Meriç OKUR

Faruk KARACA

Şener KAYA

Özgür KARACA

Tayfun YILDIRIM

Fırat GÜNDOĞAN

Hasan ÖZER

Recep MÜFTÜOĞLU

Ferhan ÇELİK

Hikmet KOÇAK

Engin ÖZÜDURU

Kadir GÜNDOĞAN

Veysel YILDIZ

Murat MÜFTÜOĞLU

Cevahir Akıncan KOÇAK

Cengizhan ÖZMEN

Mustafa Özgür ÜSTÜNKAYA