Anasayfa

19.03.2019 TARİHİNDE İSTANBUL CVK BOSPHORUS OTELDE YAPILAN KİFAÇ’A KATILDIK
Eğitim Yayıncıları Meslek Birliği (EĞİTİM YAYBİR) 4. (dördüncü) Olağan Genel Kurulu, Yönetim Kurulu’nun 25.01.2019 tarihi ve 22 (yirmi iki) sayılı kararı ile; 16.03.2019 tarihi saat 14:00 da GMK Bulvarı No:122/2 Maltepe/Çankaya-Ankara adresinde aşağıdaki gündemle yapılmasına, bu gün ve saatte çoğunluk sağlanamazsa 23.03.2019 tarihinde aynı adres, aynı yer ve aynı saat ve aynı gündemle yapılmasına karar verilmiştir.
21.03.2019
08.03.2019
Athens/Greece’de yapılan “IFRRO Word Congress 2018” e Yönetim Kurulu Bşk. Yrd. Ali Can ile Genel Sekreter Doç. Dr. Mehmet Yıldızlar katıldılar. Kongreden elde edilen izlenimler aşağıda özetlenmiştir.
Bolu Koru Otel’de 22-24 Şubat 2019 tarihleri arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü ile birlikte gerçekleştirdiğimiz “TELİF HAKLARI VE UYGULAMALAR” konulu seminerimiz EĞİTİM YAYBİR Yönetim Kurulu Başkanı Sn; Celal MUSAOĞLU’nun açış konuşması ile başladı.
08.03.2019
26.02.2019
22-24 Şubat 2019 tarihleri arasında Bolu Koru Otel’de yapacağımız, üyelerimize yönelik seminere de eşleri ile birlikte davet ediyoruz.
Sayın Eğitim Yayıncısı
Bilindiği üzere yeni programlar ilan edildi 15 gün askıda kaldı ve askı sürecinde yapılan eleştirilerin değerlendirilerek bu günlerde son hali verilecek.
26.01.2019
01.03.2017
Bilindiği üzere 28 Eylül 2016 tarihinde Ortaöğretim Genel Müdürü imzalı genelge ile okullarda yardımcı kaynak kullanımı yasaklanmış ve sektörümüz ciddi sorunlar yaşamaya başlamıştır. Bu yasaklamanın ve daha sonrasında program değişiklikleri ile ilgili yaşanan yeni olumsuzlukların aşılması noktasında eğitim yayıncılığı faaliyeti sürdüren dernek ve meslek birliği yöneticilerinin ortaklaşa sürdürdüğü temas ve çabalar Milli Eğitim Bakanı Sayın İsmet YILMAZ ile yapılan görüşme ile devam etmektedir.
Sayın üye, Son günlerde yayıncılık sektörüyle ilgili mesleki ve sektörel önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Bu gelişmeleri ve sektörel sorunları görüşmek üzere aşağıdaki gündemle bir toplantı düzenlenmiştir.
09.02.2017
19.12.2016
Bilindiği üzere Ortaöğretim Genel müdürlüğünün 28.09.2016 tarihli yazısı; yardımcı kaynakların okullarda tanıtımını ve kullanılmasını 15 Temmuz darbe girişimi etkisi nedeni ile geçen yıllara oranla daha yoğun şekilde engellemektedir.
Ankara Barosu ve Eğitim Yaybir işbirliği İle yayıncılık sektöründe çalışan kişiler, meslek birliği üyeleri ve avukatların ilim ve edebiyat eserlerinde FSEK kapsamında bilgilendirilmeleri, bu alanda eser ve hak sahipliği, haklar, hakların ihlali, tazminatlar ve ceza uygulamaları ile örnek bilirkişi rapor çalışması yapılması ve bu alandaki eksikliklerin giderilmesi amaçlanmaktadır.
12.10.2016
05.01.2016
 1