• https://www.twitter.com/@egitimyaybir
  • https://www.instagram.com/egitimyaybir
  • https://www.youtube.com/channel/UCupeR6wyMg3n2k8ndUOxCLA
Üyeliklerimiz

İthal Bandrol Alınabilmesi İçin Gerekli Belgeler

İŞLETMELER

  a. Başvuru Dosyası: (Her müracaatta teslim edilmesi gereken evrak dosyası)

    1. Banka dekontu (2 Adet)

    2. Meslek Birliklerinden alınan referans yazısı

    3. Başvuru Dilekçesi  (Bandrollerin kargo ile gönderilmesi için Ek-2.1: Form-2.1)

 

  b. Arşiv Dosyası: (Her müracaatta gösterilmesi gereken evrak dosyası)

    1. Ticaret veya esnaf odasından alınan faaliyet belgesi (Güncel)

    2. İmza sirküleri (Güncel)

    3. Bandrolü vekil alacak ise vekaletname (Güncel)

 

***Evrakların yukarıda belirtilen sırada plastik telli dosyaya takılarak getirilmesi gerekmektedir.

***Başvuru ve arşiv dosyası ile birlikte kaşenin getirilmesi gerekmektedir.

 

DERNEK VE VAKIFLAR

  a. Başvuru Dosyası: (Her müracaatta teslim edilmesi gereken evrak dosyası)

    1. Banka dekontu (2 Adet)

    2. Meslek Birliklerinden alınan referans yazısı

    3. Başvuru Dilekçesi (Bandrollerin kargo ile gönderilmesi için Ek-2.1: Form-2.1)

 

  b. Arşiv Dosyası: (Her müracaatta gösterilmesi gereken evrak dosyası)

    1. Dernek tüzüğü / Vakıf senedi (Güncel)

    2. Bandrolü vekil alacak ise vekaletname (Güncel)

 

***Evrakların yukarıda belirtilen sırada plastik telli dosyaya takılarak getirilmesi gerekmektedir.

***Başvuru ve arşiv dosyası ile birlikte kaşenin getirilmesi gerekmektedir.