• https://www.twitter.com/@egitimyaybir
  • https://www.instagram.com/egitimyaybir
  • https://www.youtube.com/channel/UCupeR6wyMg3n2k8ndUOxCLA
Üyeliklerimiz

Formlar

Başvuru Dilekçesi (Doğrudan Başvurular İçin) (Ek-1: Form-1).doc

Başvuru Dilekçesi (Doğrudan Başvurular İçin) (İthal) (Ek-1.1: Form-1.1).doc

Başvuru Dilekçesi (Kargoyla Başvurular İçin) (Ek-2: Form-2).doc

Başvuru Dilekçesi (Kargoyla Başvurular İçin) (İthal) (Ek-2.1: Form-2.1).doc

Mali Hakların Kullanımına İlişkin İzin Belgesi (Ek-3: Form-3).doc

Mali Hakların Kullanımına İlişkin İzin Belgesi (Çevirmen) (Ek-3.1: Form-3.1).doc

Mali Hak Kullanım Yetki Belgesi (Ek-4: Form-4).doc

Mali Hak Kullanıcısı Bildirimi (Memur / Hizmetli / İşçilerin İşlerini Görürken Meydana Getirdiği Eserler İçin) (Ek-5: Form-5).doc

Mali Hak Kullanıcısı Bildirimi (Ayrılmaz Bir Bütün Teşkil Edecek Biçimde Birden Fazla Kimsenin İştiraki İle
Vücuda Getirilen Eserler İçin) (Ek-6: Form-6).doc

Eser Sahipliği Bildirimi (Ek-7: Form-7).doc

Koruma Dışı Eser Bildirimi (Ek-8: Form-8).doc

Matbaa Yazısı (Ek-9: Form-9).doc

Adres Değişikliği Dilekçesi (Ek-10: Form-10).doc

Ünvan Değisikliği Dilekcesi Ek-11 Form-11.doc

Gercek Kişi Başvurularında Eserin Telif Hakkı Birden Fazla Kişiye Ait ise Verilecek Dilekce Ek-12 Form-12.doc