EĞİTİM YAYBİR 2. OLAĞAN GENEL KURULU

Eğitim Yayıncıları Meslek Birliği (EĞİTİM YAYBİR) 2. Olağan Genel Kurulu; 28 Şubat 2015 Cumartesi günü  saat 10:30’da GMK Bulvarı 122/2 Maltepe – Ankara adresindeki Birlik merkezinde aşağıdaki gündemle yapılacaktır.

Gündem

1-      Açılış ve saygı duruşu,

2-      Başkanlık divanının oluşturulması,

3-      Yönetim Kurulu faaliyet raporunun görüşülmesi,

4-      Yönetim Kurulu faaliyet raporunun ibrası,

5-      Denetleme Kurulu raporunun görüşülmesi ve ibrası,

6-      Tahmini bütçenin görüşülüp onaylanması,

7-      Üyelik giriş ve aidat miktarlarının ve tahsil olunacak ücret ve tazminatlardan alınacak birlik payının belirlenmesi,

8-      Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Teknik – Bilim Kurulu, Haysiyet Kurulu, asıl ve yedek üyelerinin; Yayıncı Meslek Birlikleri Federasyonu (YAYFED) Genel Kuruluna katılacak temsilcilerin seçimi,

9-      Dilek ve temenniler, kapanış. 


Sayın Üyemiz;

Genel Kurulumuza katılmanız bizi mutlu edecektir. Bilindiği üzere Meslek Birlikleri,  Kültür ve Turizm Bakanlığınca onaylanmış Tüzük hükümlerine tabidir. Tüzüğün ilgili maddesi:

 “Genel kurul üyeleri, bir başka üyeye verdikleri noterden onaylı vekaletname ile oy kullanabilirler. Her üye ancak bir üyenin vekaletini alabilir. Yönetim ve denetleme kurulu üyeleri genel kurulda vekaletname ile temsil edilemez, yönetim ve denetleme kurulu üyeleri de başka bir üyeyi vekaleten temsil edemezler”. Şeklindedir.

Yayınevinizi bu Genel Kurulda var olan temsilciniz dışında başka birinin temsil etmesi durumunda;

1-      Noterden vekaletname ile yetki verebilir,

2-      Yandaki linkte yer alan belgeyi düzenleyip onaylayarak temsilcinizi değiştirebilirsiniz. Belgeyi indirmek için tıklayınız.


Genel Kurulda görüşmek üzere saygılar sunarız.
 

Celal MUSAOĞLU

Yön.Kur.Başkanı

  
1734 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın